Miesiąc: luty 2022

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Na podstawie pkt. 8 Rozdziału IV Statutu Stowarzyszenia – Klub Strzelców i Kolekcjonerów Broni „Sagittarius” zwołuję na dzień 27.02.2022 r., na godzinę 15:00, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. W przypadku, gdy na obrady Walnego Zgromadzenia nie stawi się co najmniej połowa ogólnej liczby członków, w powyżej określonym terminie, na podstawie pkt 12 Statutu wyznaczam kolejny termin […]

Przeczytaj więcej