Klub strzelecki

Klub Strzelców i Kolekcjonerów Broni
„Sagittarius”

 

STOWARZYSZENIE STAWIA SOBIE ZA CEL:

 • wszechstronny rozwój i upowszechnianie wszystkich dyscyplin sportu zaliczonych do sportu strzeleckiego, w tym łucznictwa i kusznictwa
 • rozwój zainteresowań kolekcjonerskich w zakresie broni współczesnej, historycznej i militariów oraz wspieranie prowadzenia badań poszukiwawczych w tym zakresie
 • podnoszenie umiejętności posługiwania się i postępowania z bronią palną
 • podnoszenie świadomości społecznej w zakresie prawnych i społecznych uwarunkowań dotyczących posiadania i użytkowania broni
 • wspieranie rozwoju infrastruktury wymaganej przy uprawianiu strzelectwa
 • tworzenie zaplecza materialnego dla uprawiania strzelectwa i kolekcjonowania broni

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA?

 1. Zapoznaj się ze statutem Stowarzyszenia
 2. Wypełnij deklarację członkowską
 3. Złóż deklarację osobiście, listownie na adres 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Lubelska 5 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
 4. Po otrzymaniu wypełnionej przez Ciebie deklaracji wyślemy potwierdzenie o zaakceptowaniu kandydatury
 5. Po zaakceptowaniu kandydatury należy uiścić składkę członkowską w wysokości 10 zł miesięcznie oraz wpisowe w wysokości 200 zł – osoby uczące się i niepracujące do 24 roku 5 zł miesięcznie bez konieczności opłacania wpisowego. Uiszczenie składki powinno nastąpić poprzez dokonanie przelewu na konto stowarzyszenia. W tytule podać: „składka członkowska/wpisowe Imię i Nazwisko”
 6. Na prośbę członka wystawiamy zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia niezbędne do uzyskania pozwolenia na broń

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ CZŁONKIEM NASZEGO STOWARZYSZENIA?

 • Bycie członkiem stowarzyszenia umożliwi uzyskanie pozwolenia na broń palną
 • Zapewniamy wszelką niezbędną wiedzę i pomoc w zakresie przejścia przez procedurę uzyskania pozwolenia na broń palną
 • Znajdziesz się w gronie ludzi, którzy są miłośnikami broni i strzelectwa, co daje możliwości wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy i podnoszenia swoich umiejętności strzeleckich
 • Będziesz miał możliwość udziału w spotkaniach, szkoleniach i zawodach organizowanych przez stowarzyszenie

DANE STOWARZYSZENIA:

Stowarzyszenie Klub Strzelców i Kolekcjonerów Broni „Sagittarius”
ul. Lubelska 5
36-050 Sokołów Małopolski
KRS: 0000850290
NIP: 5170408010
REGON: 386530598

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:
Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim
38 9182 0006 0009 6915 2000 0010

KONTAKT:
e-mail: sagittarius@strzelnica.strzelecsokolow.pl
telefon: 698 032 888

Lista plików do pobrania

# Plik Opis
1 pdf Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Klub Strzelców i Kolekcjonerów Broni "Sagittarius"
2 pdf Deklaracja członkowska Formularz deklaracji dla kandydata do pragnącego dołączyć do Stowarzyszenia