Pistolet praktyczny PP1

Pistolet praktyczny
Poziom podstawowy PP1

Szkolenie  strzelectwa praktycznego na poziomie PP1 skierowane jest do osób chcących nabyć podstawowe umiejętności w bezpiecznym obchodzeniu i posługiwaniu się bronią palną krótką – pistolet, dające solidną podstawę do dalszego etapu poszerzania strzelecko-taktycznych umiejętności.  

Poziom podstawowy  PP1 przeznaczony jest dla osób nie posiadających lub posiadają niewielką praktykę w posługiwaniu się bronią  krótką.

Tematyka programu szkolenia

Teoria

 • Zasady bezpiecznego obchodzenia i posługiwania się bronią palną – pistolet,
 • Ogólna budowy,  zasada działania, rozkładanie i składanie broni (wybrane modele pistoletów samopowtarzalnych),
 • Budowa, rodzaje amunicji pistoletowej,
 • Charakterystyka zjawiska strzału,
 • Celowanie – rodzaje  oraz zasady zgrywania przyrządów celowniczych, podstawowe błędy popełniane w procesie celowania .

Zagadnienia treningu bezstrzałowego oraz strzelanie praktyczne

 • Strzał jako element składowy – proces oddania celnego strzału – nauka strzelania (pozycja strzelecka, chwyt (trzymanie) broni, wprowadzenie broni w cel ,celowanie, praca na spuście, kontrola broni).
 • Technika strzelania z pozycji gotowości,
 •  Techniki strzelania z różnych pozycji – typowe warianty,
 • Techniki rozpoznania i usuwania dysfunkcji broni,
 • Techniki strzelania z dobywaniem broni z kabury,
 • Techniki wymiany magazynka (wariant podstawowy),
 • Techniki strzelania do kilku celi.

 Czas trwania szkolenia podstawowego PP1 to 5-6  godzin (w tym zajęcia teoretyczne  i ćwiczenia bezstrzałowe  oraz praktyczny trening na strzelnicy).

 W realizacji szkolenia każdy uczestnik posiada do dyspozycji 200 sztuk amunicji  9×19 Para, zajęcia prowadzone  są w oparciu o pistolety :  
GLOCK 17, CZ-75B, BERETTA 92*.

Koszt szkolenia 350,00 zł*/150,00zł** od osoby /w grupach 4-6 osób/
(plus opłata za strzelnicę)
*broń, amunicję oraz  wyposażenie zapewnia organizator
**broń, amunicja i wyposażenie własne uczestnika

Wystawiamy certyfikaty ukończenia szkolenia.

Lista plików do pobrania

# Plik Opis
1 doc Pistolet praktyczny - Pozion podstawowy PP1 Oferta szkoleniowa do pobrania