Pistolet praktyczny PP3

Pistolet praktyczny
Poziom zaawansowany PP3

Szkolenie  strzelectwa praktycznego na poziomie zaawansowanym PP3  jest kontynuacją szkolenia średniozaawansowanego PP2, kierowane do osób, które ukończyły szkolenie PP2 oraz osób posiadających już pewien poziom wiedzy teoretycznej oraz umiejętności manualnych technik obchodzeniu  i posługiwania się bronią palną.

Szczególnie polecane osobom  mającym  kontakt  z bronią w pracy zawodowej, osobom posiadającym własną broń, chcącym  poszerzyć swoje   umiejętności w zakresie technik i taktyki  w posługiwaniu się bronią w sytuacjach kryzysowych (zagrożenia).

Organizator zastrzega  możliwość weryfikacji umiejętności kandydata szkolenia.

Zagadnienia teoretyczne

 • Zasady bezpiecznego obchodzenia i posługiwania się bronią krótką,
 • Celowanie i praca na języku spustowym – techniczne aspekty w strzelaniu dynamicznym-bojowym,
 • Balistyka pocisku (wewnętrzna, zewnętrzna, końcowa),
 • Rozpoznanie i ocena zagrożenia – wybór celu – reakcja.
 • Samodzielność kontroli zachowania bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią palną – opanowanie nawyków,
 • Rozpoznanie i ocena zagrożenia, wybór celu – reakcja.

Trening technik strzeleckich 

 1. Elementy technik celnego strzelania z broni krótkiej- przypomnienie.
 2. Trening doskonalący /rozgrzewka strzelecka/ – elementy technik podstawowych.
 3. Techniki strzelania z różnych pozycji- typowe warianty wymuszone),
 4. Techniki dobywania broni z kabury, przeładowywania,  praca na spuście w strzelaniu szybkim /poj. dubletu/,
 5. Techniki strzelania do kilu celi /ocena zagrożenia i wybór celu/
 6. Techniki strzelania w różnych kierunkach ,
 7. Techniki  strzelania z za przesłon (W/N, L/P),
 8. Techniki strzelania w ruchu – różne warianty kierunku oraz sposoby poruszania się strzelca,
 9. Techniki szybkiego strzelania – strzelanie intuicyjne,
 10. Techniki strzelania z jednej ręki,
 11. Techniki przeładowywania i wymiany magazynka jedną ręką,
 12. Elementy taktyki strzelania w bliskim dystansie,
 13. Elementy taktyki  strzelenia z uwzględnieniem technik posługiwania się bronią w sytuacjach  zagrożenia – podstawowe zasady (w tym techniki defensywne).
 14. Podstawowe zasady strzelania (działań) w zespołach – dwuosobowych

                                                                                            

 Czas trwania szkolenia PP3 to 7-8 godzin.
W realizacji szkolenia każdy uczestnik posiada do dyspozycji 350 sztuk amunicji 9×19 Para, zajęcia prowadzone  są w oparciu o pistolety:  
GLOCK 17, CZ-75B, BERETTA 92

Koszt szkolenia 700,00 zł*/300,00zł** od osoby /w grupach 2-4 osobowych/
(plus opłata za strzelnicę)
*broń, amunicję oraz  wyposażenie zapewnia organizator
**broń, amunicja i wyposażenie własne uczestnika

Wystawiamy certyfikaty ukończenia szkolenia

Lista plików do pobrania

# Plik Opis
1 doc Pistolet praktyczny - Pozion zaawansowany PP3 Oferta szkoleniowa do pobrania