Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu Strzelców i Kolekcjonerów Broni „Sagittarius”

Powrót do spisu dokumentów

Lista plików do pobrania

# Plik Opis
1 pdf Uchwała 1/2020 o założeniu Stowarzyszenia Klub Strzelców i Kolekcjonerów Broni "Sagittarius"
2 pdf Uchwała 2/2020 o przyjęciu statutu Stowarzyszenia Klub Strzelców i Kolekcjonerów Broni "Sagittarius"
3 pdf Uchwała 3/2020 o wyborze zarządu Stowarzyszenia Klub Strzelców i Kolekcjonerów Broni "Sagittarius"
4 pdf Uchwała 4/2020 o wyborze komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Klub Strzelców i Kolekcjonerów Broni "Sagittarius"
5 pdf Uchwała 5/2020 w sprawie ustalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia opłaty wpisowej oraz składek członkowskich
6 pdf Uchwała 6/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej