Okolicznościowy Turniej Strzelecki na Dzień Niepodległości 11 listopada rozstrzygnięty

11 listopada 2022 roku w dniu Święta Niepodległości Stowarzyszenie Klubu Strzelców i Kolekcjonerów Broni Sagittarius już po raz trzeci zaprosiło wszystkich chętnych do spędzenia tego dnia na sokołowskiej strzelnicy. Partnerem tegorocznego wydarzenia zostały Lasy Państwowe.

           Sagittarius wraz z partnerem Lasami Państwowymi zorganizowali Otwarty Turniej Strzeleckiego pod hasłem „Leśni”, współorganizatorami zostali: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim, Gmina Sokołów Małopolski oraz niezawodna jak zawsze Jednostka Strzelecka 1914 im. ppor. Jakuba Darochy z Sokołowa Małopolskiego. Pan burmistrz Andrzej Ożóg objął wydarzenie swoim patronatem.

           Zmagania turniejowe rozpoczęły się o godzinie 12.00 od przywitania uczestników i przedstawienia warunków bezpieczeństwa oraz zasad konkurencji turniejowych.

Pana Jan Jodłowski przybliżył wszystkim uczestnikom idee hasła „Leśni”. Podkreślił rolę ludzi lasu jaką odegrali w trakcie zmagań naszego narodu o odzyskanie niepodległości. Polskie zrywy niepodległościowe, czynny opór przeciw okupantom, organizacja ruchu oporu, nieodłącznie związane są z lasem i „ludźmi lasu”. W kulturze zakorzenione jest wiele motywów łączących walki niepodległościowe i motyw lasów, przyrody i ludzi z nimi związanymi, wystarczy wspomnieć piosenkę „Idą leśni”, nieodłącznie związaną z etosem walki z okupantem hitlerowskim. Prawdą jest, że budowa silnego ruchu oporu podczas II wojny światowej, walki powstańcze 1863-1864 lub choćby bitwa 1410 odbywały się w „cieniu lasów”. Przed 1939 rokiem szkolenia z Przysposobienia Wojskowego Leśników były prowadzone regularnie i dzięki temu mogli oni wykazać się dużą skutecznością w trakcie II wojny światowej. Podpisana w kwietniu tego roku umowa z WOT jest naturalną konsekwencją patriotycznej postawy leśników. Porozumienie wykorzystuje cały szereg uprawnień i obowiązków obronnych służby leśnej i buduje system szkolenia leśników na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Wzmocni także zdolności obronne Rzeczypospolitej Polskiej, przygotuje  leśników z jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz żołnierzy i pracowników Wojsk Obrony Terytorialnej do współdziałania w różnych stanach gotowości obronnej państwa, a także w zakresie edukacji patriotyczno-obronnej i ekologicznej społeczeństwa. Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych podejmuje szereg inicjatyw związanych z działalnością z zakresu edukacji ekologicznej społeczeństwa, lasy są też doskonałymi terenami rekreacyjnymi. Lasy Państwowe to też sprawinie zarządzane i działające przedsiębiorstwo dbające o jeden z naszych najcenniejszych zasobów – las.

Konkurencje turniejowe były zmaganiami drużyn dwuosobowych i składały się na nie trzy konkurencje:

 1. Strzelanie z karabinka sportowego na 50m
 2. Strzelanie z pistoletu sportowego na 25m
 3. Tor przeszkód

Każdy z zawodników startował we wszystkich konkurencjach decydująca była suma uzyskanych przez drużynę punktów. Zadania jakie mieli uczestnicy do wykonania to: oddanie 10 strzałów z karabinka sportowego w dwóch seriach gdzie wybierano 5 najlepszych strzałów, zestrzelenie 4 baloników z pistoletu sportowego na co każdy miał 10 strzałów, w przypadku  zestrzelenia wszystkich zawodnik oddawał strzały do celu dodatkowego powiększając zdobycz punktową, tor przeszkód polegał na przetoczeniu opony, „biegu farmera” oraz skoku przez rów, na co był limit czasowy za zmieszczenie się w nim uczestnicy otrzymywali pulę punktów, punkty przyznawane były też za ukończenie toru bez względu na czas.

Zawody przeprowadzono w dwóch kategoriach: drużyn „senior”, drużyn „mieszanych” – gdzie jeden z uczestników to dziecko, wybrano również najlepszego uczestnika Turnieju.

Zwycięzcy:

Kategoria drużyn seniorskich

 1. sierż. ZS Paweł Dec oraz sekc. ZS Magdalena Frączek
 2. druż. ZS Karol Rafiński i sekc. ZS Marcin Burek
 3. druż. ZS Malena Majka oraz druż. ZS. Bartosz Krząstek

Kategoria drużyn mieszanych

 1. Sławomir Matuła i Szymon Hajder
 2. Krzysztof Czuryło i Wiktor Czuryło
 3. ZS Izabela Chmielowska i strz. ZS Kacper Lepianka

Najlepszy zawodnik turnieju

 1. sierż. ZS Paweł Dec

Turniej zakończyło uroczyste rozdanie nagród przez Pana Burmistrza Andrzeja Ożoga, wśród uczestników, którzy mieli mniej szczęścia rozlosowana kilka nagród i drobne upominki, wszyscy otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy za uczestnictwo.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom oraz naszemu partnerowi Lasom Państwowym, współorganizatorom w osobach: burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Małopolski Panu Andrzejowi Ożogowi, kierownik MGOKSiR Pani Agacie Dec, dowódcy JS 1914 mł. insp. ZS Łukaszowi Decowi.

Przeprowadzenie turnieju byłoby niemożliwe bez osób bezpośrednio prowadzących konkurencje i bezpośrednio zaangażowanych.

 1. Konkurencja karabinu sportowego: strzelania prowadził Jan Jodłowski, a asystowali Antoni Jodłowski i Józef Kościółek
 2. Konkurencja pistoletu sportowego: strzelanie prowadził chor. ZS Piotr Rafiński z pomocą Franciszka Fedorowicza
 3. Tor przeszkód: osoba odpowiedzialna st. sierż. ZS Paweł Dec
 4. Asysta: Andrzej Rębisz, Andrzej Najdecki, Paweł Leja
 5. Punkt rejestracji uczestników oraz ustalenie wyników: Sławomir Czyrek oraz Sylwia Rafińska, która wzięła też na siebie rolę gospodyni.