II Otwarty Turniej Strzelecki

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim., Klub Strzelców i Kolekcjonerów Broni „Sagittarius”, Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego w Sokołowie Małopolskim. Zapraszają Miłośników Broni Palnej, Mieszkańców Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na II Otwarty Turniej Strzelecki pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski w dwuboju karabinu bocznego zapłonu.

Regulamin strzelnicy „Partyzant” w Sokołowie Małopolskim

Turniej odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2020 r. rozpoczęcie Turnieju o godz. 11.00 na Gminnej Strzelnicy Sportowej „Partyzant” w Sokołowie Małopolskim

W programie:

  • strzelanie turniejowe w dwóch konkurencjach:
    1. karabin bocznego zapłonu z pozycji leżąc
    2. karabin bocznego zapłonu z pozycji stojącej

Uczestnicy oddają po 10 strzałów do tarczy w obu konkurencjach

Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach:

  • kat. I od 13-16 lat (wymagany opiekun lub pisemna zgoda)
  • kat II od 17 lat i starsi

Organizator zapewnia poczęstunek. Po Turnieju strzelanie sportowo-rekreacyjne.

 

Opłata startowa wynosi – 25,00 zł (przed Turniejem w biurze zawodów)
Liczba miejsc – 50 osób (w każdej kategorii)
Rejestracja,opłata zawodników od godz. 10.00 – 11.00 na Gminnej Strzelnicy Sportowej „Partyzant” w Sokołowie Małopolskim

ZAPISY ELEKTRONICZNE

 

Regulamin

II Otwartego Turnieju Strzeleckiego pod Patronatem Burmistrza GiM Sokołów Młp.

w dwuboju karabinu bocznego zapłonu  

Cel zawodów

– Rywalizacja sportowa w strzelectwie z karabinu bocznego zapłonu.

– Propagowanie sportu strzeleckiego wśród mieszkańców Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

Organizatorzy zawodów

– Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.,

– Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

– Klub Strzelców i Kolekcjonerów Broni „Sagittarius“

– ZS Strzelec JS – JS 2021 Sokołów Małopolski

Termin i miejsce zawodów

Turniej odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2020 r., w godzinach od 11:00 do 14:00 na Gminnej Strzelnicy Sportowej „Partyzant” w Sokołowie Małopolskim

Program turnieju

10:00-11:00 – rejestracja zawodników, 

11:00 do 11:15 – przywitanie uczestników Turnieju, omówienie warunków bezpieczeństwa na strzelnicy przez prowadzącego strzelania,

11:15-15:00 – strzelania turniejowe,

15:00-15:15 – dekoracja zwycięzców i wręczenie dyplomów uczestnictwa w Turnieju,

15:15-20:00 – strzelania rekreacyjne,

20:00 – zakończenie strzelań.

W trakcie turnieju będzie możliwość skorzystania z ciepłego posiłku.

Opis konkurencji turniejowej

– Strzelanie z karabinu bocznego zapłonu kal. 0.22 lr

– Dystans: 25 m

– Pozycja strzelecka: stojąc + leżąc

– Liczba strzałów: 10 ocenianych (pozycja leżąc) + 10 ocenianych (pozycja stoją)

– Tarcza: sportowa z pierścieniami punktowanymi – TS1

– Czas: nieograniczony.

Klasyfikacja

O zajęciu poszczególnych lokat w rywalizacji sportowej decydują zdobyte punkty liczone

łącznie w dwóch seriach ocenianych.

Turniej odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:

– od 13-16 lat (wymagana obecność opiekuna lub pisemna zgoda)

– od 17 lat i starsi (od osób, które nie ukończyły 18 roku życia wymagana jest obecność opiekuna lub pisemna zgoda).

Nagrody

Za zajęcie I-III miejsca w każdej z kategorii wiekowej – dyplomy, dla pozostałych zawodników dyplomy uczestnictwa.

Informacje dodatkowe

– Koszt uczestnictwa w Turnieju wynosi 25 zł (opłata startowa),

– Opłata startowa nie obejmuje kosztów strzelań rekreacyjnych (uczestnicy strzelań rekreacyjnych wnoszą dodatkową opłatę prowadzącemu strzelanie),

– Limit miejsc 50 osób,

– Dojazd na koszt własny,

– Rejestracja zawodników Turnieju od godz. 10.00 – 11.00 na Gminnej Strzelnicy Sportowej „PARTYZANT” w Sokołowie Małopolskim

– Rejestracja będzie prowadzona do wyczerpania miejsc – po wyczerpaniu liczby miejsc nie będzie  możliwości rejestracji,

– Każdemu uczestnikowi turnieju, przed rozpoczęciem strzelań, zostanie udzielony indywidualny instruktarz w zakresie posługiwania się bronią,

– Osoby nieprzestrzegające Regulaminu strzelnicy mogą zostać wykluczeni z turnieju bez prawa do  zwrotu opłaty startowej.

Warunki uczestnictwa

  1. W turnieju mogą wziąć udział wszystkie osoby dorosłe zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski (do zarejestrowania wymagane jest wniesienie opłaty startowej, podanie adresu zamieszkania, złożenie oświadczeń o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju)
  2. W turnieju może brać udział młodzież w wieku od 13 – 18 roku życia pozostająca pod bezpośrednią opieką opiekuna prawnego w czasie trwania turnieju lub po dostarczeniu do Biura Turnieju oświadczenia opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział osoby nieletniej w turnieju.

Plakat Turnieju